TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ KENT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ KENT
Xem chi tiết bên dưới

  Chủ đầu tư: TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ KENT.
  Dự án: TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ KENT.
  Địa chỉ: 531 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  Năm thi công: 2022
  Hạng mục:  vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt nội thất.

  Hotline