ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
Xem chi tiết bên dưới

  Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN.
  Dự án: PHÒNG HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN.

  Địa chỉ: Số 371 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  Năm thi công: 2023
  Hạng mục: Nâng cấp, thiết kế cải tạo không gian phòng hội thảo.

  Hotline