BIỆT THỰ ÔNG BÌNH

BIỆT THỰ ÔNG BÌNH
Xem chi tiết bên dưới

  Chủ đầu tư: ÔNG HOÀNG THANH BÌNH.
  Dự án: BIỆT THỰ ÔNG HOÀNG THANH BÌNH.
  Địa chỉ: Đường số 5A, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Năm thi công: 2022
  Hạng mục: Thiết kế và sản xuất, thi công nội thất.

  Hotline